هسته گزینش

آدرس و شماره تماس

شیراز- خیابان معدل شرقی -اداره کل آموزش و پرورش استان فارس-طبقه پنجم

صندوق پستی:145-71365

شماره های تماس

پاسخگویی برادران:32305492

پاسخگویی خواهران:32338119

دور نگار:

32303336 مدیر هسته

32305492  پاسخگویی برادران

32305174  پاسخگویی خواهران

شماره تماس پاسخگویی هیات مرکزی گزینش:

021-82283156-57

اخبار
rss
برگزاری جلسه ضمن خدمت ارزیابی در گزینش
جلسه آموزشی بازرسی در فرایند گزینش با حضور گزینشگ
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 تا قبل از انج
  
مطالب همکاران

 


مطالب همکاران