هسته گزینش
گالری تصاویر


اخبار
rss
برگزاری جلسه ضمن خدمت ارزیابی در گزینش
جلسه آموزشی بازرسی در فرایند گزینش با حضور گزینشگ
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 تا قبل از انج
  
مطالب همکاران

 


مطالب همکاران

 


میلاد حضرت علی(ع)

چو رجب ماه برافروخته از ره برسید

فاطمه بنت اسد را به علی کامله دید

وقت آن شد که سرافراز و نمایان گردد

بت و بتخانه و شرک و همه ارزان گردد

از سر شور و شعف در کنف بیت خدا 

گهرین دخت اسد مام اسد نوحه سرا

ناله سرداد که ای صاحب حکم ازلی 

ای که کردم به رضایت همه عمرم سپری

ای که افکنده به جان همه عالم شرری 

التفاتی بنما سائله بخشا پسری

که شود عاقل و عادل اسدالله و ولی

ناصر و خوش دل اب و عم و پسرعم به علی

فاطمه دست به درگاه خداوند ودود

به درکعبه در آن حال چو باذکر و سجود

با خدا خلوت و از شرک برائت می جست

گهری ناب در آن عهد به راحت می جست

کعبه از شوکت معشوق حصارش بشکافت

فاطمه از در معنا به سوی خانه شتافت

ناگهان دید معطر گلی از باغ جنان

شد به یمن قدمش یکسره در صوت واذان