هسته گزینش
اخبار
rss
قابل توجه معرف شدگان جدید دانشگاه فرهنگیان
زمان ومکان انجام  مصاحبه معرفی شدگان جدید ورود به دانشگاه فرهنگیان
جدول زمانی مصاحبه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان فارس و شهید رجایی تهران سال98
مصاحبه داوطلبان دختر بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنها از 7 الی 14 شهریور ماه جاری در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر واقع در بلوار مدرس، خیابان فرصت شیرازی برگزار می گردد. مص
قابل توجه داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی 98
پذیرفته شدگان محترم دانشگاه فرهنگیان فارس و تربیت دبیر شهید رجایی تهران فورا مدارک گزینش خود را به نماینده گزینش آموزش و پرورش محل سکونت و یا تحصیل خود تحویل نمایید.   از پست کر
مدیران و موسسان مراکز غیر دولتی با انتخاب درست نیروها اعتبار و ارزش موسسه خود را افزایش دهند
مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش در همایش موسسان و مدیران مراکز غیر دولتی ناحیه 4 شیراز با تشریح ضوابط و معیارهای گزینش  نیروهای شاغل در آموزش و پرورش گفتند: مدیران و موسسان مراکز غی
نشست تخصصی مسئولین هسته گزینش با مدیران و موسسان مراکز غیر دولتی جهرم
در این جلسه به همت نماینده گزینش در شهرستان جهرم و مسئول مشارکتها و مدارس غیر دولتی این شهرستان  برگزار گردید ابتدا مدیر آموزش و پرورش جهرم با  خوش آمد گویی به مسئولین هسته گزینش
معلم باید در مسائل اعتقادی ، اخلاقی و سیاسی سرآمد باشد
آقای صابری که در جلسه آموزشی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان شهرستان لار شرکت کرده بودند در جمع دانش آموزان و والدین گفتند : یک معلم خوب دز همه زمینه ها بویژه در مسائل اخلاقی ،
مدیران و موسسان غیر دولتی برای تخصص گرایی نیروهای خود تلا ش کنند
مدیر محترم هسته گزینش در جمع مدیران و موسسان غیر دولتی ناحیه سه  گفتند: مراکز غیر دولتی باید برای کیفیت بخش به کار خود به تخصص گرایی نیروهای خود بپردازند.وی با بیان اینکه 35 درصد
کارکنان و دبیران مجتمع غیر دولتی دانشگاه شیراز در کارگاه آموزشی قوانین و ضوابط گزینش شرکت کردند
در این کارگاه آموزشی که با همت آقای توکل باخدا مدیر محترم مجتمع غیر دولتی دانشگاه شیراز و با حضور 120 نفر از کارکنان و معلمین مجتمع برگزار شد، مدیر و کارکنان هسته گزینش آموزش و پر
شرکت مدیر وکارکنان هسته گزینش فارس در همایش موسسان و مدیران غیر دولتی شهرستان فسا
مدیر هسته گزینش جناب آقای صابری در همایش موسسان و مدیران غیر دولتی شهرستان فسا روند گزینش افراد و ضوابط و معیارهای حاکم بر آن برای شرکت کنندگان تشریح کردند.همچنین آقای مومنی کارشن
موسسان و مدیران غیر دولتی شهرستان اقلید با ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش آشنا شدند
در این جلسه به همت نماینده گزینش در شهرستان اقلید و مسئول مشارکتها و مدارس غیر دولتی شهرستان اقلید در کانون حضرت خدیجه این شهرستان برگزار گردید ابتدا مسئول گزینش اقلید با  خوش آمد
  
اخبار
rss
برگزاری جلسه ضمن خدمت ارزیابی در گزینش
جلسه آموزشی بازرسی در فرایند گزینش با حضور گزینشگ
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 تا قبل از انج
  
مطالب همکاران

 


مطالب همکاران

 


میلاد حضرت علی(ع)

چو رجب ماه برافروخته از ره برسید

فاطمه بنت اسد را به علی کامله دید

وقت آن شد که سرافراز و نمایان گردد

بت و بتخانه و شرک و همه ارزان گردد

از سر شور و شعف در کنف بیت خدا 

گهرین دخت اسد مام اسد نوحه سرا

ناله سرداد که ای صاحب حکم ازلی 

ای که کردم به رضایت همه عمرم سپری

ای که افکنده به جان همه عالم شرری 

التفاتی بنما سائله بخشا پسری

که شود عاقل و عادل اسدالله و ولی

ناصر و خوش دل اب و عم و پسرعم به علی

فاطمه دست به درگاه خداوند ودود

به درکعبه در آن حال چو باذکر و سجود

با خدا خلوت و از شرک برائت می جست

گهری ناب در آن عهد به راحت می جست

کعبه از شوکت معشوق حصارش بشکافت

فاطمه از در معنا به سوی خانه شتافت

ناگهان دید معطر گلی از باغ جنان

شد به یمن قدمش یکسره در صوت واذان